top of page

หลักสูตรเรียนรู้ที่ดีที่สุดที่ Alibaba เคยจัดมา

Alibaba Master CEO Program

#4/2020

The Outstanding Workshop and Training for CEO

เรียนรู้กับ เหล่าซือ และ วิทยากร Alibaba ที่มีชื่อเสียงตลอด 5 วันเต็ม

พร้อมรับประกาศนียบัตรจาก Alibaba Business School ณ Alibaba HQ, Hangzhou

Alibaba Master CEO Program

The Outstanding Workshop and Training for CEO

Screen Shot 2562-10-10 at 11.21.40.png

ในสไตล์การทำงานระดับบอสใหญ่ Jack Ma ที่ส่งต่อเป็น Digital DNA ถึงพนักงานทุกคน

เรียนรู้มุมมอง C-Level ทั้งการ Thinking Planning to Execution สไตล์ Alibaba

พร้อมอัพเดทเทรนด์การตลาดและโลกดิจิทัลในจีนและโลกที่ Alibaba ทำตลาดอยู่

ว่าในอดีตเจออะไรและปรับตัวอย่างไร อนาคตมีการวางแผนและเป้าหมายอย่างไร

พร้อมเจาะลึกการนำ AI/Big Data มาใช้กับการทำ Strategy Roadmap

ให้ธุรกิจขยายตัวแบบก้าวกระโดดได้อย่างไร

Screen Shot 2563-01-11 at 17.32.41.png
3.jpg

Course Objective

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจธุรกิจและเทรนด์ล่าสุด ในเรื่องของอินเทอร์เน็ต และการตลาดออนไลน์ยุค 4.0

 • เจาะลึกแนวคิดเชิงธุรกิจ สำหรับธุรกิจการค้าปลีกยุคใหม่ (New Retail), การนำข้อมูลหรือการจัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) การตลาดยุค 4.0 (Marketing 4.0) วิธีการค้าแบบไร้พรมแดน (Cross-Border) รวมถึงแนวคิดด้านการค้าออนไลน์ (e-Commerce) ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่างๆได้

 • เพื่อศึกษาเรียนรู้กรอบทางความคิด และการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์

 • เพื่อศึกษา เข้าใจ และปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจ e-commerce ในเรื่องการบริหารจัดการ และความเข้าใจใน การสร้างทีมหรือองค์กร

 • เพื่อบรรลุเป้าหมายการปรับเปลี่ยนองค์กรเชิงดิจิทัล (Digital Transformation) การสร้างแบรนด์ออนไลน์ การสร้างสรรค์การตลาดเชิงข้อมูล และแบรนด์ซึ่งอยู่เหนือปัจจัยซึ่งอาจมีผลกระทบที่มีต่อตลาดและองค์กรได้ 

 • เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจในเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการ และการสร้างแบรนด์ อีกทั้งเสริมสร้างความ คิดในการบริหารจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล 

Course Highlights

 • Alibaba Executive Program เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง โดย Alibaba Business School

 • หลักสูตรออกแบบและพัฒนาโดย Alibaba Business School ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
  ในธุรกิจ e-Commerce ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจ e-Commerce ในจีน

 • สร้างเสริมทักษะองค์ความรู้ในเรื่องของเทรนด์การตลาด และ e-Commerce

 • เข้าใจและวางแผน และกำหนดกลยุทธ์ด้านการทำธุรกิจแบบ e-Commerce จากผู้สอนที่ผ่านการรับรอง โดย Taobao University

 • การเรียนรู้เป็นแบบบูรณาการ การศึกษาดูงาน การอภิปรายถาม-ตอบ และการเรียนรู้แบบลงมือทำจริง

 • พร้อมรับ " ประกาศนียบัตร " อย่างเป็นทางการที่รับรองโดย Alibaba Business School 

IMG_1200.JPG

Overview

การพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะระดับผู้บริหาร หรือผู้นำในองค์กรซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง TeC จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งไทย และจีน เพื่อพัฒนาและนำเสนอหลักสูตร Alibaba Executive Progarm ที่ได้รับการรับรองโดยองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และ เป็น Authorized Trainer ของ Alibaba ที่จะทำให้ผู้บริหารรู้จักวิธีการซื้อขาย และเข้าถึงการค้าแบบ e-Business แบบมืออาชีพอย่างประเทศจีน ซึ่ง Alibaba ถือเป็นยักษ์ใหญ่

ด้าน e-Commerce ที่ประสบความสำเร็จระดับโลก เป็นการเรียนรู้ว่า Alibaba ทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จ

ทั้งเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การสร้างแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ประกอบการ การผสมผสานค้าปลีกกับ

e-Business การสร้างการตลาดแบบออนไลน์ และการสร้าง Internet Branding หลักสูตร Alibaba Excutive Program เป็นหลักสูตร Exclusive สำหรับผู้บริหาร และผู้ประกอบการ

ที่จะเจาะลึกการทำธุรกิจ e-Commerce ได้อย่างประสบความสำเร็จระดับโลกแบบ 4-5 วันเต็ม

*(การบรรยายเป็นภาษาจีนและอังกฤษ หาก session ไหนเป็นภาษาจีน

จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้หูฟังแปลภาษาแบบ Real Time)

 • Alibaba's Economy and New Retail Experiences

 • Sharing Insight "Survival Principle of Electronic Commerce-Thinking Decides the Way Out"

 • Sharing Insight "Inter Business Operations"

 • Sharing Insight "Internet Branding and Planning"

Course Modules

 • เจ้าของกิจการที่ต้องการขยายตลาดการค้าข้ามพรมแดน
  ผ่านรูปแบบ e-Commerce

 • ผู้บริหารที่มีความต้องการวางกลยุทธ์ และทิศทางการค้า
  แบบ e-Commerce เพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

 • ผู้ประกอบการด้าน e-Commerce ที่ทำการค้าผ่านทาง
  e-Commerce อยู่เป็นปกติ แต่ต้องการขยายตลาดพร้อมศึกษาทิศทางการตลาดของประเทศผู้นำด้าน
  e-Commerce ของจีน

 • ผู้ประกอบการธุรกิจแบบ Cross-border Business

 • ผู้ประกอบการด้านธุรกิจค้าปลีก

 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มมุมมองด้านการตลาด
  และการค้าแบบ e-Commerce

Who Should Attend ?

ทำเนียบรุ่นที่ 1

Alumni-1-ver1.jpg

ทำเนียบรุ่นที่ 2

Alumni-2-ver2.jpg

ทำเนียบรุ่นที่ 3

alumni CEO 3_2019_11_21-01.jpg

Registration Now

ลงทะเบียนสำเร็จ

เราจะติดต่อกลับใน 1-2 วันทำการ

bottom of page