top of page

TESIMONIAL

Screen Shot 2562-05-16 at 11.18.31.png

Sirapa Maneerattanaporn

สนใจอยากเรียน Alibaba Business School มาก่อนแล้วพอได้มาเรียนหลักสูตรนี้ทำให้รู้เกี่ยวกับวิธีการโฆษณาสินค้าในตลาดประเทศจีน ได้รู้อะไรใหม่ๆหลายเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนอยากลองนำสิ่งที่อาจารย์สอนไปลองไปใช้จริงเพื่อทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น

Screen Shot 2562-05-16 at 12.06.35.png

Athawan Thaiyotin

ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรที่ประสบความสำเร็จด้านการค้าในประเทศจีนโดยตรง และในฐานะองค์กรภาครัฐสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปวางกลยุทธ์ส่งเสริมภาคธุรกิจเพื่อนำสินค้าไทยไปตีตลาดประเทศจีนหรือสากลได้

Screen Shot 2562-05-16 at 12.06.54.png

Tanate Parnaum

เนื้อหาของหลักสูตรมีประโยชน์มาก ทั้งการทำโฆษณาในรูปแบบรูปภาพและวิดีโอ เพื่อสร้างความโดดเด่นในตลาดประเทศจีน สามารถนำสิ่งที่เรียนมาปรับใช้กับธุรกิจของเราได้ ทำให้สื่อสารกับคนจีนได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

Screen Shot 2562-05-16 at 12.07.09.png

Ramida Ainkaew

เนื้อหาที่ได้เรียนทั้ง 3 วันมีความแตกต่างและเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ ทำให้รู้ว่าความสนใจของคนจีนเป็นแบบไหนและนำไปปรับใช้ในการทำโฆษณาเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายคนจีนและตีตลาดประเทศจีน

Screen Shot 2562-05-16 at 12.07.19.png

Rossarin Chawathawornjaroen

ประทับใจหัวข้อ Visual marketing เพราะวิทยากรได้นำสิ่งที่เห็นบนอินเตอร์เน็ตมานำเสนอเป็นโมเดลให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ทำให้รู้ว่าเราควรทำโฆษณาในรูปแบบไหน วางข้อความตรงไหน วางรูปภาพตรงไหน และสามารถนำไปใช้ทำโฆษณาได้จริงๆ อีกหัวข้อที่ประทับใจ คือ Video marketing เพราะในปัจจุบัน Video marketing ของประเทศจีนมีความก้าวหน้าและน่าสนใจมาก       ซึ่งเนื้อหาที่อาจารย์สอนช่วยทำให้เห็นภาพของการทำโฆษณาของคนจีนได้ชัดเจนมากขึ้น

Screen Shot 2562-05-16 at 12.08.15.png

Thunyawat Chaitrakulchai

เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสเรียนกับวิทยากรจากประเทศจีนซึ่งมีประสบการณ์ในการทำอีคอมเมิร์ชโดยตรง คอร์สนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการตีตลาดประเทศจีน เนื้อหาสอนเป็นขั้นตอน มีการวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้งที่สำเร็จและล้มเหลวทำให้เห็นภาพจริงชัดมากขึ้น ได้ลงมือปฏิบัติโดยมีวิทยากรคอยแนะนำ ทำให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งนอกจากจะช่วยในการตีตลาดประเทศจีน ยังสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับตลาดประเทศไทยได้อีกด้วย

Screen Shot 2562-05-16 at 12.07.51.png

Apapat Hansamut

เนื้อหาทั้ง 3 วันนี้สนุกและเป็นประโยชน์มาก ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเพิ่ม และสามารถนำสิ่งที่เรียนไปแนะนำน้องๆในทีมและต่อ

ยอดการทำโฆษณาของธุรกิจตัวเองได้

Screen Shot 2562-05-16 at 12.08.01.png

Phuwadech Cheraprakobchai

The professors are very knowledge of what they are doing. They can give us the knowledge that we can apply into the real-world business and improve our marketing skill in the future even though you are not in the E-commerce business

Screen Shot 2562-05-16 at 12.08.07.png

Wasurat Sanrat

ได้ความรู้และเทคนิคด้านการตลาดเยอะมากจากที่ไม่มีความรู้ด้านนี้มาก่อน ทั้งการทำโฆษณา รูปภาพ วิดีโอ Live Streaming ทำให้รู้ว่าควรทำยังไง รูปแบบไหน ใช้สียังไง

Screen Shot 2562-05-16 at 12.07.39.png

Voravit Chamroenlert

ได้เรียนกับวิทยากรจากประเทศจีนที่มีประสบการณ์ด้านอีคอมเมิร์ชโดยตรง ทำให้เข้าใจรูปแบบการโฆษณาในตลาดประเทศจีนและสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตลาดประเทศไทยได้

Screen Shot 2562-05-16 at 12.08.30.png

Romrawin Kasemsuk

สิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดในหลักสูตรสามารถนำมาประยุกต์กับธุรกิจที่เราทำ ทำให้ทราบว่าตลาดประเทศจีนในตอนนี้นิยมอะไร และเราจะต้องปรับตัวอย่างไร เพื่อทำให้ธุรกิจทันสมัยและมีช่องทางใหม่ๆในการเข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการ

Screen Shot 2562-05-16 at 12.09.09.png

Kanyanat Preamsang

ถ้าคุณต้องการบุกตลาดประเทศจีน หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้รับความรู้โดยตรง พร้อมกับลงมือทำจริงไม่ต้องกังวลว่าจะฟังภาษาจีนไม่ออก เพราะมีผู้เชี่ยวชาญแปลให้เข้าใจตลอดการอบรม

Screen Shot 2562-05-16 at 12.08.48.png

Atchara Janchi

เหล่าชือและเพื่อนร่วมชั้นน่ารัก เนื้อหามีการเล่ากรณีศึกษาทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นและช่วยสร้างสรรค์ไอเดีย ได้รับความรู้ด้านการตลาด ทำให้สามารถทำโฆษณาและเจาะกลุ่มเป้าหมายในตลาดประเทศจีนได้

Screen Shot 2562-05-16 at 12.09.14.png

Pavittra Lerkngam

หลักสูตรนี้ทำให้สิ่งที่คนจีนกำลังนิยม เช่น Viral Marketing VDO Marketing องค์ประกอบการทำโฆษณา สามารถนำความรู้ไปสอนต่อและประยุกต์เข้ากับหลักสูตร E-commerce ที่ทางองค์กรกำลังดำเนินการอยู่

Screen Shot 2562-05-16 at 12.09.20.png

Siriphong Somboon

หลักสูตรนี้เป็นประโยชน์และเหมาะกับผู้ประกอบการที่ต้องการตีตลาดประเทศจัน ได้รู้ถึงหลักการและขั้นตอนในการทำ Viral Marketing และ VDO Marketing แบบเจาะลึก ได้ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมยกกรณีศึกษาให้ได้เรียนรู้ และสำหรับผมที่ไม่มีความรู้ด้านนี้ ก็ได้รู้ว่าการขายสินค้าในจีนจะต้องทำอย่างไร ใช้ช่องทางไหน วิธีการไหนถึงจะประสบความสำเร็จ

bottom of page