top of page

" WHERE YOUR DIGITAL FUTURE BEGINS ”

“เรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยผลักดันเหล่าผู้ประกอบการไทย ให้สามารถก้าวเข้าสู่ตลาดออนไลน์ และพลิกโฉมรูปแบบธุรกิจสู่การเป็น e-Business ได้อย่างมืออาชีพ ผ่าน TeC

ที่จะทำหน้าที่เสมือนสะพานเชื่อมโยงธุรกิจของท่าน ไปยังตลาดจีนและสากล” 

เกี่ยวกับ TeC

บริษัท ไทยแลนด์ อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์ (เทค) เป็นศูนย์กลางด้าน
e-Business แห่งแรกในประเทศไทย ที่จะเป็นคำตอบให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังทั่วทุกมุมโลก โดยเรามุ่งมั่นที่จะช่วยผลักดัน

ผู้ประกอบการให้สามารถก้าวเข้าสู่ตลาดออนไลน์และพลิกโฉมรูปแบบธุรกิจ
สู่การเป็น e-Business ได้อย่างมืออาชีพ TeC จะทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพาน เชื่อมโยงธุรกิจของท่าน ไปยังตลาดจีนและสากล และช่วยฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมของเยาวชน ผู้ประกอบการ และแรงงานในทุกภาคส่วน ให้เป็นกำลังพลดิจิทัลที่มีความสามารถ โดยเรียนรู้ผ่าน
ผู้เชี่ยวชาญของ TeC เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างครบวงจร
ให้บรรดาธุรกิจ SME และบริษัทต่างๆ สามารถผลิกโฉมธุรกิจเป็น
e-Business โดยมีมุมมองเชิงดิจิตอลและมีความความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างบูรณาการ

 

TeC ปัจจุบันเป็นสมาชิกสมาคมดิจิทัลไทย และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

กับหลายบริษัททั่วโลก www.tec.work

Upcoming event

Open your eyes and enlighten your knowledge

by participating our TeC activities.

" WHERE YOUR DIGITAL FUTURE BEGINS ”

Partners / Clients

logo_partner02.jpg

more ++

Screen Shot 2562-05-16 at 12.09.20.png

Siriphong Somboon

Managing Director at D-Land Group

หลักสูตรนี้เป็นประโยชน์และเหมาะกับผู้ประกอบการที่ต้องการตีตลาดประเทศจีน ได้รู้ถึงหลักการและขั้นตอนในการทำ Viral Marketing และ VDO Marketing แบบเจาะลึก ได้ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมยกกรณีศึกษาให้ได้เรียนรู้ และสำหรับผมที่ไม่มีความรู้ด้านนี้ ก็ได้รู้ว่าการขายสินค้าในจีนจะต้องทำอย่างไร ใช้ช่องทางไหน วิธีการไหนถึงจะประสบความสำเร็จ

Screen Shot 2562-05-16 at 12.08.01.png

Phuwadech Cheraprakobchai

 

Marketer at Thaipacking Manufacturer 

The professors are very knowledge of what they are doing. They can give us the knowledge that we can apply into the real-world business and improve our marketing skill in the future even though you are not in the E-commerce business

Screen Shot 2562-05-16 at 12.08.15.png

Thunyawat Chaitrakulchai 

Professional and Consultant in Marketing Strategy at BrandAge Magazine

เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสเรียนกับวิทยากรจากประเทศจีนซึ่งมีประสบการณ์ในการทำอีคอมเมิร์ชโดยตรง คอร์สนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการตีตลาดประเทศจีน เนื้อหาสอนเป็นขั้นตอน มีการวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้งที่สำเร็จและล้มเหลวทำให้เห็นภาพจริงชัดมากขึ้น ได้ลงมือปฏิบัติโดยมีวิทยากรคอยแนะนำ ทำให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งนอกจากจะช่วยในการตีตลาดประเทศจีน ยังสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับตลาดประเทศไทยได้อีกด้วย

Screen Shot 2562-05-16 at 12.07.39.png

Voravit Chamroenlert

Directo at CP All

ได้เรียนกับวิทยากรจากประเทศจีนที่มีประสบการณ์ด้านอีคอมเมิร์ชโดยตรง ทำให้เข้าใจรูปแบบการโฆษณาในตลาดประเทศจีนและสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตลาดประเทศไทยได้

bottom of page