คลิปสาธิตวิธีการใช้งาน เครื่องฉาย UV ZTK

วิธีการใช้งานเครื่องฉาย UV แบบพกพา

1. ชาร์จแบตเครื่องด้วยสายชาร์จที่แนบมาพร้อมกล่อง ประมาณ 40 นาที จะสามารถใช้งานได้ยางนานต่อเนื่อง 6-8 ชั่วโมง
2. ถอดสายชาร์จออกหลังจากชาร์จแบตเต็มแล้ว
3. กดปุ่มกลมเล็ก ๆ (ปุ่มสำหรับเปิด-ปิดเครื่อง) ด้านล่างเครื่อง 1 ครั้งไฟสีม่วงจะสว่างขึ้น 
4. กดปุ่มกลมบริเวณกลางเครื่องเพื่อเริ่มต้นการใช้งานการฉาย UV โดยกดค้างไว้ประมาณ 4 วินาที เท่านี้ท่านก็สามารถนำเครื่องไปฉายสิ่งของที่ต้องการกำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรียได้ทุกพื้นผิวโดยใช้ระยะเวลาในการฉายประมาณ 10-15 วินาที (โดยท่านสามารถดูเวลาได้จากตัวเลขวินาทีที่แสดงที่หน้าจอแสดงผล) เเต่ระวังอย่าให้โดนผิวหนังและหลีกเลี่ยงอย่าให้แสงเข้าตา
5. หากต้องการหยุดการฉายให้กดปุ่มกลมบริเวณกลางเครื่อง 1 ครั้ง
6. หากต้องการปิดเครื่อง สามารถกดปุ่มกลมเล็ก ๆ ด้านล่างเครื่อง 1 ครั้ง (ปุ่มสำหรับเปิด-ปิดเครื่อง) เท่านี้เครื่องก็จะปิด