หลักสูตร WIN : Alibaba and NIDA Business School

Win The World Challenge of Digital Landscape

ต่อยอดความคิด พาธุรกิจสู่ดิจิทัลยุคใหม่

หลักสูตรพิเศษ : กับผู้สอนจากสองสถาบันธุรกิจชั้นนำ 

Alibaba Business School

& NIDA Business School

WIN The world challenge of digital landscape and Innovative business lesson learn from China for New business enhancement

Episode: Innovative business lesson learnt from China for New business enhancement

เกี่ยวกับหลักสูตร

WIN เป็นหลักสูตรเพื่อยกระดับศักยภาพกระบวนการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดิจิทัลในระดับสากล

ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้สามารถประยุกต์เทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับการแข่งขันในทุกสถานการณ์

สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้กับการตลาดยุคดิจิทัล (Digital Marketing) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเข้าถึงการค้าแบบ e-Business ได้อย่างมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารองค์กรระดับสูง อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

 • เจ้าของหรือทายาทธุรกิจที่ต้องการพัฒนาธุรกิจเดิมเพื่อก้าวสู่ธุรกิจในยุคใหม่ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

 • ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ที่ต้องการต่อยอดเป้าหมายธุรกิจสู่ระดับสากล

 • ผู้ที่สนใจนวัตกรรม การตลาดยุคใหม่ที่นำองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาปรับใช้

       อาทิ Digital Transformation, e-Commerce, AI, Big Data

 • มีความสนใจในนวัตกรรมเทคโนโลยี พร้อมค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว

 • มีความพร้อมในการนำเสนอแนวความคิด วิสัยทัศน์ทางด้านการตลาด เทคโนโลยีการบริหารจัดการธุรกิจ

 • มีเป้าหมายที่ชัดเจนทางธุรกิจที่ต้องการก้าวสู่เวทีการค้าโลก

 • มีความตั้งใจในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้บริหารหลักสูตรหรือวิทยากรมอบหมาย

คุณสมบัติของ

ผู้ร่วมหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร

Honorable Speakers

Ji Lu (จี หลู)

 • อาจารย์ที่ผ่านการรับรองจาก Alibaba Business School, Taobao University

 • ผู้ก่อตั้งบริษัท Weizhen Information Technology

       บริษัททำแอปพลิเคชันให้ SME ในจีนขายของออนไลน์

 • ที่ปรึกษาแบรนด์ บริษัท Japan Huixiang

 • ให้บริการลูกค้ารายใหญ่ๆ อาทิ Canon, Xinfei, Nanjiren, Coca-Cola, Yihai Kerry,

       Octmami, Bei Hao, TATA และ Sofia Home

Linan (หลี่หนาน)

 • อาจารย์ที่ผ่านการรับรองจาก Alibaba Business School, Taobao University

 • ประสบการณ์ 13 ปีในฐานะผู้ประกอบการค้าบน Taobao และ 11 ปีในฐานะวิทยากร

       ประจำมหาวิทยาลัย Taobao ซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการรวบรวม

       ตำราเรียนหลักสูตรทัศนศิลป์มากมายให้แก่ Taobao และ Tmall

 • มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดด้วยภาพ การตลาดผ่านวิดีโอ

 • ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏบัติการพาณิชย์ (Commercial Operations) 

       บริษัท Konex (Beijing) Co., Ltd. และ Beijing Kesi Co., Ltd.

 • ประสบการณ์ด้านการให้บริการลูกค้าธุรกิจ (Tmall)

       รวมถึง The Guirenniao Flagship Store, Hisunny Flagship Store, Fangjiapuzi,

       Xin'anyuan Flagship Store, Minzhong, C'Ture, Xiuzhengji Store และอื่นๆ

คุณจุฬาลักษณ์  จันทกาศ (ชมพู่)

 • Head of Marketing - China Market, King Power Click Co., Ltd.

 • เบอร์ 1 ด้านตลาดจีนของ King Power Click  

 • ประสบการณ์ในสายงานการตลาดและการตลาดออนไลน์ ไทย-จีน 8 ปี (ประชาสัมพันธ์ วิทยุ โทรทัศน์ อีเว้นท์ การตลาดออนไลน์ ไอที แอปพลิเคชันจีน อสังหาริมทรัพย์ไทยจีน)

คุณบุญชัย ลิ่มอติบูลย์ (เปี๊ยก)

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Namu Life, Snailwhite (Beljing)

 • ผู้บุกเบิกแบรนด์ไทย Snail White เข้าสู่ตลาดจีน

  ผู้สอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

ใบ certificate จาก Alibaba Business School

(Course: Alibaba Managerial Certification Program)

ใบ certificate จาก NIDA Business School x TeC e-Business  Center

Optional: สามารถสอบใบ certificate จาก ICDL Digital Marketing Certificate (ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมได้คะแนนมากกว่า 75%) ค่าสอบ 5,000 บาท เพิ่มเติมต่อ 1 ท่าน

ระยะเวลาอบรม 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2562 

เริ่มอบรม  : ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562

อบรม       : วันอังคารที่ 19, 26 และ 28-30 พฤศจิกายน 2562

Graduation Day มอบประกาศนียบัตร : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมหลักสูตร: 79,000 บาท (ตลอดการอบรม) 

กรอกข้อมูลเพื่อรับสิทธิพิเศษ

TeC Thailand e-Business Center Company Limited (HQ)

AIA Capital Center, 12A floor, Unit 12A08,

89 Ratchadapisek rd Dindang Bangkok Thailand 10400 

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube

Contact Us by Email: info@tec.work

Phone: 02-026-6261, 02-115-8124 ​