top of page
Search

ChatGPT ชี้ 7 ข้อผิดพลาด ที่ผู้นำยุคดิจิทัลต้องหลีกเลี่ยง!และอะไรคือสิ่งที่ผู้นำยุคดิจิทัลต้องมี“Maximize Your Success in the Digital Era with Our Top Tips” ประโยคเกริ่นนำที่น่าสนใจ จากแนวคำตอบของ “ChatGPT” กับคำถามที่ว่า “อะไรคือสิ่งที่ผู้นำในยุคดิจิทัลในปี 2023 ควรหลีกเลี่ยง”


ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันแชทบอทปัญญาประดิษฐ์อย่าง ChatGPT กำลังเป็นที่นิยมและถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นตัวช่วยในการหาคำตอบที่รวดเร็ว และสามารถนำไปใช้ต่อยอดภายใต้ดุลยพินิจของผู้ใช้งาน และ Chat GPT ก็ได้ให้แนวคำตอบจากคำถามข้างต้นไว้อย่างน่าสนใจ 7 ข้อ โดยสรุปดังนี้“Ignoring Cybersecurity” ผู้นำในยุคดิจิทัลไม่ควร “ละเลยความปลอดภัยทางไซเบอร์” เนื่องด้วยปัจจุบันมีภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากการโจมตีทางไซเบอร์ ทำให้สิ่งสำคัญคือผู้นำต้องจัดลำดับความสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพราะการเพิกเฉยต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์อาจนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูล การสูญเสียความไว้วางใจ รวมทั้งการสูญเสียทางการเงินได้ในที่สุด


“Failure to embrace emerging technologies” ผู้นำในยุคดิจิทัลไม่ควร “ปฏิเสธเทคโนโลยีเกิดใหม่” เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำจะต้องติดตามเทรนด์ล่าสุดอยู่เสมอ การไม่ยอมรับในความสดใหม่ของเทคโนโลยีอาจทำให้องค์กรของคุณล้าหลังและทำให้คุณเสียเปรียบในการแข่งขันได้โดยไม่รู้ตัว


“Lack of diversity and inclusion” ผู้นำในยุคดิจิทัลไม่ควร “ละเลยในความหลากหลายและอย่าลืมทำให้ความหลากหลายรวมเป็นหนึ่งเดียว” ผู้นำควรสร้างสภาพแวดล้อมที่รวมเอาผู้คนที่หลากหลาย ด้วยประสบการณ์ มุมมอง และอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน ให้รู้สึกมีค่าและสามารถทำงานร่วมกันได้ การจัดลำดับความสำคัญของความหลากหลายและการรวมความหลากหลายเข้าด้วยกัน จะช่วยให้สามารถสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี


“Not investing in employee development” ผู้นำในยุคดิจิทัลไม่ควร “เพิกเฉยกับการพัฒนาพนักงาน” เพราะการลงทุนในการพัฒนาพนักงาน เพื่อให้ทักษะและความรู้ของทีมของคุณสดใหม่ ทันโลกอยู่เสมอเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้องค์กรสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งยังส่งเสริมพนักงานให้มีแรงจูงใจ มีส่วนร่วมกับบริษัท และรู้สึกว่าตนเองได้รับการสนับสนุน สร้างให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งส่งผลดีต่อความสำเร็จในระยะยาวขององค์กร


“Lack of agility” ผู้นำในยุคดิจิทัลไม่ควร “ขาดความคล่องตัว” ซึ่งความคล่องตัวในที่นี้ หมายถึงการที่องค์กรสามารถเคลื่อนที่ได้อย่าง “รวดเร็ว” และ “เด็ดขาด” เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว บริษัทที่ตอบสนองช้าก็เสี่ยงที่จะเสียส่วนแบ่งการตลาดและตามหลังคู่แข่ง บริษัทที่มีความคล่องตัวจะสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ หาโอกาสใหม่ ๆ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


“Poor communication” ผู้นำในยุคดิจิทัลไม่ควร “สื่อสารแย่” เพราะการสื่อสารอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ จะให้ทำสมาชิกในทีมสามารถกำหนดเป้าหมายร่วมกัน แบ่งปันแนวคิดและข้อเสนอแนะ และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


“Overreliance on data” ผู้นำในยุคดิจิทัลไม่ควร “การพึ่งพาข้อมูลมากเกินไป” จริงอยู่ที่ข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นในยุคดิจิทัล แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่านั่นไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ต้องพิจารณา การพึ่งพาข้อมูลมากเกินไปอาจนำไปสู่การมีวิสัยทัศน์คับแคบและล้มเหลวในการดูภาพรวม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสมดุลระหว่างข้อมูลกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น สัญชาตญาณ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญประกอบกัน


ด้วยการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ คุณจะสามารถวางบทบาทของตนเองและองค์กรของคุณเพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัลได้อย่างดียิ่งขึ้น ด้วยการไม่หลงลืม 7 มิติสำคัญ และสร้างแผนเพื่อหลีกเลี่ยงได้อย่างรัดกุมและทันท่วงที


ด้านคุณกุลธิรัตน์ ภควัชรไกรเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท TeC e-Business Center และ Co-Director of The Digital Work Leader Program กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า “ไม่แปลกใจที่ได้เห็นแนวคำตอบของ ChatGPT ทั้ง 7 มิติ ซึ่งล้วนสอดคล้องกับแนวทางการออกแบบเนื้อหาหลักสูตร “The Digital Work Leader Program by TeC” ซึ่งสามารถตอบโจทย์ทั้ง 7 มิติได้เป็นอย่างดีผ่านบทเรียนเชิงลึกภายในหลักสูตร และหากจะตอบคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้นำยุคดิจิทัลต้องมีในยุคนี้ จากการระดมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดิจิทัล และคณะกรรมการหลักสูตร พบว่าการจะเป็นผู้นำในยุคดิจิทัลได้นั้น ต้องมีความรอบรู้แบบ T-shaped Leader ประกอบด้วยองค์ความรู้เชิงกว้างที่จำเป็นในยุค 2023 ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมเพียง 7 มิติข้างต้นเท่านั้น หากแต่ยังมีมากกว่า 40 Digital Domian Expertise ที่ผู้นำต้องรู้ ซึ่งหลักสูตร “The Digital Work Leader Program by TeC” ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งองค์ความรู้เชิงกว้างและเชิงลึกได้ครบถ้วนอย่างแท้จริงร่วมเป็นหนึ่งใน “นักเดินทางรุ่นที่ 3” ที่พร้อมเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต ครอบคลุมองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้จริงกับธุรกิจได้ตั้งแต่วันนี้! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ที่ >> www.tec.work/tdwlb3


📌 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Senior Consultant (คุณเพียว) Tel: 098-284-5171 | email: marketing@tec.work | LINE ID: @tecworld

133 views10 comments
bottom of page