top of page
Search

ChatGPT ชี้ 7 ข้อผิดพลาด ที่ผู้นำยุคดิจิทัลต้องหลีกเลี่ยง!และอะไรคือสิ่งที่ผู้นำยุคดิจิทัลต้องมี“Maximize Your Success in the Digital Era with Our Top Tips” ประโยคเกริ่นนำที่น่าสนใจ จากแนวคำตอบของ “ChatGPT” กับคำถามที่ว่า “อะไรคือสิ่งที่ผู้นำในยุคดิจิทัลในปี 2023 ควรหลีกเลี่ยง”


ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันแชทบอทปัญญาประดิษฐ์อย่าง ChatGPT กำลังเป็นที่นิยมและถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นตัวช่วยในการหาคำตอบที่รวดเร็ว และสามารถนำไปใช้ต่อยอดภายใต้ดุลยพินิจของผู้ใช้งาน และ Chat GPT ก็ได้ให้แนวคำตอบจากคำถามข้างต้นไว้อย่างน่าสนใจ 7 ข้อ โดยสรุปดังนี้“Ignoring Cybersecurity” ผู้นำในยุคดิจิทัลไม่ควร “ละเลยความปลอดภัยทางไซเบอร์” เนื่องด้วยปัจจุบันมีภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากการโจมตีทางไซเบอร์ ทำให้สิ่งสำคัญคือผู้นำต้องจัดลำดับความสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพราะการเพิกเฉยต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์อาจนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูล การสูญเสียความไว้วางใจ รวมทั้งการสูญเสียทางการเงินได้ในที่สุด


“Failure to embrace emerging technologies” ผู้นำในยุคดิจิทัลไม่ควร “ปฏิเสธเทคโนโลยีเกิดใหม่” เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำจะต้องติดตามเทรนด์ล่าสุดอยู่เสมอ การไม่ยอมรับในความสดใหม่ของเทคโนโลยีอาจทำให้องค์กรของคุณล้าหลังและทำให้คุณเสียเปรียบในการแข่งขันได้โดยไม่รู้ตัว


“Lack of diversity and inclusion” ผู้นำในยุคดิจิทัลไม่ควร “ละเลยในความหลากหลายและอย่าลืมทำให้ความหลากหลายรวมเป็นหนึ่งเดียว” ผู้นำควรสร้างสภาพแวดล้อมที่รวมเอาผู้คนที่หลากหลาย ด้วยประสบการณ์ มุมมอง และอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน ให้รู้สึกมีค่าและสามารถทำงานร่วมกันได้ การจัดลำดับความสำคัญของความหลากหลายและการรวมความหลากหลายเข้าด้วยกัน จะช่วยให้สามารถสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี


“Not investing in employee development” ผู้นำในยุคดิจิทัลไม่ควร “เพิกเฉยกับการพัฒนาพนักงาน” เพราะการลงทุนในการพัฒนาพนักงาน เพื่อให้ทักษะและความรู้ของทีมของคุณสดใหม่ ทันโลกอยู่เสมอเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้องค์กรสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งยังส่งเสริมพนักงานให้มีแรงจูงใจ มีส่วนร่วมกับบริษัท และรู้สึกว่าตนเองได้รับการสนับสนุน สร้างให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งส่งผลดีต่อความสำเร็จในระยะยาวขององค์กร


“Lack of agility” ผู้นำในยุคดิจิทัลไม่ควร “ขาดความคล่องตัว” ซึ่งความคล่องตัวในที่นี้ หมายถึงการที่องค์กรสามารถเคลื่อนที่ได้อย่าง “รวดเร็ว” และ “เด็ดขาด” เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว บริษัทที่ตอบสนองช้าก็เสี่ยงที่จะเสียส่วนแบ่งการตลาดและตามหลังคู่แข่ง บริษัทที่มีความคล่องตัวจะสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ หาโอกาสใหม่ ๆ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


“Poor communication” ผู้นำในยุคดิจิทัลไม่ควร “สื่อสารแย่” เพราะการสื่อสารอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ จะให้ทำสมาชิกในทีมสามารถกำหนดเป้าหมายร่วมกัน แบ่งปันแนวคิดและข้อเสนอแนะ และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


“Overreliance on data” ผู้นำในยุคดิจิทัลไม่ควร “การพึ่งพาข้อมูลมากเกินไป” จริงอยู่ที่ข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นในยุคดิจิทัล แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่านั่นไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ต้องพิจารณา การพึ่งพาข้อมูลมากเกินไปอาจนำไปสู่การมีวิสัยทัศน์คับแคบและล้มเหลวในการดูภาพรวม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสมดุลระหว่างข้อมูลกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น สัญชาตญาณ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญประกอบกัน


ด้วยการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ คุณจะสามารถวางบทบาทของตนเองและองค์กรของคุณเพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัลได้อย่างดียิ่งขึ้น ด้วยการไม่หลงลืม 7 มิติสำคัญ และสร้างแผนเพื่อหลีกเลี่ยงได้อย่างรัดกุมและทันท่วงที


ด้านคุณกุลธิรัตน์ ภควัชรไกรเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท TeC e-Business Center และ Co-Director of The Digital Work Leader Program กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า “ไม่แปลกใจที่ได้เห็นแนวคำตอบของ ChatGPT ทั้ง 7 มิติ ซึ่งล้วนสอดคล้องกับแนวทางการออกแบบเนื้อหาหลักสูตร “The Digital Work Leader Program by TeC” ซึ่งสามารถตอบโจทย์ทั้ง 7 มิติได้เป็นอย่างดีผ่านบทเรียนเชิงลึกภายในหลักสูตร และหากจะตอบคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้นำยุคดิจิทัลต้องมีในยุคนี้ จากการระดมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดิจิทัล และคณะกรรมการหลักสูตร พบว่าการจะเป็นผู้นำในยุคดิจิทัลได้นั้น ต้องมีความรอบรู้แบบ T-shaped Leader ประกอบด้วยองค์ความรู้เชิงกว้างที่จำเป็นในยุค 2023 ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมเพียง 7 มิติข้างต้นเท่านั้น หากแต่ยังมีมากกว่า 40 Digital Domian Expertise ที่ผู้นำต้องรู้ ซึ่งหลักสูตร “The Digital Work Leader Program by TeC” ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งองค์ความรู้เชิงกว้างและเชิงลึกได้ครบถ้วนอย่างแท้จริงร่วมเป็นหนึ่งใน “นักเดินทางรุ่นที่ 3” ที่พร้อมเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต ครอบคลุมองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้จริงกับธุรกิจได้ตั้งแต่วันนี้! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ที่ >> www.tec.work/tdwlb3


📌 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Senior Consultant (คุณเพียว) Tel: 098-284-5171 | email: marketing@tec.work | LINE ID: @tecworld

164 views19 comments

19 Comments


Tuco Salamanca
Tuco Salamanca
6 days ago

Securely store your saitamask and other cryptocurrencies with the atomicdex wallet, the ultimate solution for managing your digital assets. Join the saitamask revolution now! saitamask | atomicdex wallet

Like

Get the best of both worlds with Phantom Extension - a must-have Phantom Wallet Extension for secure and convenient cryptocurrency management. Try it now! Phantom Extension | Phantom Extension

Like

Ben Roy
Ben Roy
May 30

MetaMask was launched in 2016 by ConsenSys, a leading blockchain technology company. It started as a simple browser extension for accessing Ethereum DApps and quickly gained popularity for its ease of use and robust security features. Over the years, MetaMask has introduced numerous updates, including support for multiple blockchains, enhanced user interfaces, and integration with hardware wallets, solidifying its position as a leading crypto wallet.

Metamask wallet extension | Metamask wallet extension

Like

How to Install the MetaMask Extension

To install the MetaMask Extension , first, open your web browser and go to the Chrome Web Store. In the search bar, type in "MetaMask" and press enter. Look for the official MetaMask extension developed by ConsenSys and click on "Add to Chrome".


Make sure to securely store your seed phrase as it is crucial for accessing your wallet in case of any issues with MetaMask Extension.

 

Like

Metamask Chrome - The ultimate browser extension for secure and convenient cryptocurrency transactions. Say goodbye to cumbersome wallets and hello to effortless managing of your digital assets. Download now! Metamask Chrome | Metamask Chrome

Like
bottom of page