top of page
Search

เปลี่ยนจากลูกค้าทั่วไป เป็นการยิงโฆษณาให้กลุ่มเป้าหมายด้วย Segmentation

Updated: May 16, 2021


หนึ่งในหัวใจสำคัญของการทำให้ธุรกิจยังคงดำเนินอยู่ได้ในระยะยาวคือการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการปฏิบัติก่อนจะถึงขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย ต้องอาศัยการลงมือทำจากหลาย ๆ ฝ่าย และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าฟันเฟืองสำคัญที่จะสามารถสร้างยอดขายได้คือ ‘การวางกลยุทธ์การตลาด’


แม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่ยากมากนักในการคิดสร้างสรรค์แคมเปญใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา แต่นักการตลาดหลายท่านยังคงติดกับดักสำคัญที่ทำให้พลาดโอกาสสร้างรายได้ซึ่งเป็นผลลัพธ์ตามที่วางแผนไว้ โดยมีสาเหตุมาจากการสร้างสินค้าและประชาสัมพันธ์ให้กับ ‘ลูกค้าทั่วไป’ หรือการที่มองว่า ‘ทุกคน’ คือลูกค้านั่นเอง


อาจจะเป็นเรื่องที่ชวนสงสัยว่า การทำให้ธุรกิจ ‘เหมาะกับทุกคน’ เป็นเรื่องผิดตรงไหน ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และแนะนำกลยุทธ์การแบ่งกลุ่มเป้าหมายให้ทุกคนกันครับ

ข้อเสียสำคัญ ถ้าเลือกทำการตลาดให้ลูกค้าทั่วไป

  • ความต้องการที่ไม่เหมือนกันของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ‘สินค้านี้ทำขึ้นสำหรับคนไทยทุกคน’ ถึงจะเป็นเรื่องที่ดูเป็นไปได้ แต่จริงแค่ไหนที่คนทุกภูมิภาคจะชื่นชอบและมีความต้องการสินค้าอย่างเดียวกัน หรือคนที่อยู่ชนบทกับใจกลางเมืองจะมี Pain Point ที่ต้องการการแก้ไขในเรื่องเดียวกัน พื้นที่จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องอาศัยความต่างในการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือการประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค

  • ค่าใช้จ่ายมหาศาลในการเข้าถึงลูกค้าทุกคน การจะเข้าถึงทุกคนหรือเข้าถึงคนให้มากที่สุดได้นั้น เป็นเรื่องปกติที่ต้องอาศัยทุนทรัพย์ปริมาณมากในการผลิต การประชาสัมพันธ์ การมีสาขาและพนักงานที่มากเพียงพอสำหรับการดูแลลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การลงทุนในระยะเริ่มต้นนั้นต้องอาศัยเงินมหาศาลทั้งที่ไม่มีทางทราบได้เลยว่าสินค้านั้นตรงตามความต้องการของลูกค้ามากแค่ไหน

  • สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป แต่สินค้าเปลี่ยนตามไม่ทัน ในการนำเสนอสินค้าให้กับทุกคนให้ได้มากท่ีสุดนั้น แน่นอนว่าย่อมใช้เวลาในการรุกตลาด และการสร้างความเชื่อใจในกลุ่มลูกค้า แต่แน่นอนว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไป สิ่งแวดล้อมภายนอกที่เราไม่อาจควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง กฎหมาย หรือสภาพเศรษฐกิจ ย่อมมีผลกระทบกับปัจจัยการดำเนินธุรกิจไม่มากก็น้อย จึงเป็นเรื่องยากที่จะสามารถปรับเปลี่ยนสินค้าเหล่านั้นให้ตรงความต้องการกลุ่มลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีด้วยขนาดตลาดที่ใหญ่เกินไป


ถึงจะมีข้อเสียไม่มาก แต่สังเกตได้เลยว่าข้อเสียที่เกิดขึ้นนั้นกระทบกับการดำเนินธุรกิจอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นในด้านของทรัพย์สิน ทรัพยากรเวลา ทรัพยากรมนุษย์ รวมไปถึงชื่อเสียงของแบรนด์ที่อาจเปลี่ยนไปในการรับรู้ของผู้บริโภค


จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่นักการตลาดควรให้ความสำคัญกับการกำหนด ‘กลุ่มเป้าหมาย’ ผ่านการทำความเข้าใจกลุ่มคนที่มีแนวโน้มเป็นลูกค้าของแบรนด์ในอนาคต แต่ก่อนที่จะตัดสินใจแบ่งกลุ่มลูกค้าในรูปแบบดังกล่าว มาดูข้อดีของการทำ Segmentation กันก่อนเลย!


ข้อดีควรรู้ หากแบ่งกลุ่มเป้าหมายด้วยการทำ Segmentation


  • เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาด เมื่อไม่มีคำว่า ‘ทุกคนคือลูกค้า’ สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีโอกาสซื้อสินค้าในอนาคต ทำให้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายการตลาดที่เสียไปกับกลุ่มที่ไม่มีทางเปลี่ยนจากผู้ติดตามมาเป็นลูกค้า เป็นการสื่อสารโฆษณาให้กับคนที่สนใจจริง ๆ ทำให้ประสิทธิภาพของแคมเปญเพิ่มขึ้นนั่นเอง

  • เห็นโอกาสของการขยายตลาด ด้วยการที่ระหว่างการแบ่งกลุ่มลูกค้า จำเป็นต้องอาศัยการหาข้อมูล วิเคราะห์ความชอบ และวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ที่อาจทำให้เห็นคู่แข่งที่ชัดเจน รวมไปถึงการเห็นความต้องการที่ยังไม่ถูกเติมเต็มที่นำมาซึ่งโอกาสของการขยายตลาดในอนาคตของ

  • เข้าใจความต้องการลูกค้าชัดเจนกว่าเดิม การที่ลูกค้าถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ หมายความว่าท่ามกลางกลุ่มคนเหล่านั้นจะมีบางอย่างที่เหมือนกัน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งความสนใจ พฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ หรือสินค้าที่ต้องการซื้อ ทำให้ภาพของลูกค้าและความชอบถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนมากขึ้น และสามารถปรับการสื่อสารให้ตรงใจได้มากกว่าที่เคย

  • พัฒนาสินค้าและบริการอย่างตรงจุด หนึ่งในสาเหตุของสินค้าที่ล้มเหลวมาจากการผลิตสินค้าที่ไม่ตรงตามความต้องการลูกค้า ทำให้ไม่สามารถสร้างยอดขายได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ จากที่กลุ่มเป้าหมายมีความชอบและความต้องการที่ไม่เหมือนกันเลย ดังนั้นการแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน จะสามารถปรับแต่งสินค้า หรือนำเสนอโฆษณาตามความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้

  • สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน กลายเป็นการตลาดที่สร้างขึ้นเพื่อคนกลุ่มนั้น ๆ (Personalized Marketing) ที่ส่งผลให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์ ที่ช่วยเพิ่มความพึงพอใจมากกว่าการตลาดแบบทั่วไป


รู้อย่างนี้แล้ว เชื่อว่าใครหลายคนคงอยากเริ่มแบ่งกลุ่มเป้าหมายให้กับธุรกิจของตัวเองแล้ว แต่การแบ่งกลุ่มเป้าหมายต้องทำความเข้าใจในเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้ทุกคนนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้ง่ายขึ้น เราเลยนำตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมายที่ถูกแบ่งตาม Generation มาให้ตามตารางด้านล่างนี้เลยครับ

นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านปัจจัยด้านอายุซึ่งเป็นเรื่องของประชากรศาสตร์ (Demographic) เท่านั้น โดยการแบ่งกลุ่มเป้าหมายนั้นจริง ๆ แล้วสามารถทำได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรม (Behavioral) ด้านภูมิภาค (Geographic) และด้านลักษณะนิสัย (Psychographical) ตามความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ


ความเข้าใจในความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานในการสร้างก้าวแรกที่สำคัญสำหรับการกำหนดกลยุทธ์ในอนาคต ที่ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สำหรับใครที่ยังไม่เห็นภาพของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน และต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โครงการ The Digital Work เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสู่สายงานดิจิทัล สำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> www.tec.work/tdw-depa


ขอบคุณข้อมูลจาก

620 views15 comments

15 Comments


Yumi Vega
Yumi Vega
Dec 20, 2022

Thanks for a very interesting blog. What else may I get that kind of info written in such a perfect approach? I’ve a undertaking that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such info.


검증 카지노제이나인 https://j9korea.com/

카지노 추천 제이나인 https://j9korea.com/

카지노 쿠폰 제이나인 https://j9korea.com/

사설 카지노 제이나인 https://j9korea.com/

모바일 카지노 제이나인 https://j9korea.com/


Like

John miller
John miller
Oct 14, 2022

It is also crucial to check the legitimacy of products before promoting them. While high commissions may be tempting, they are not necessarily a good sign for a product. affiliate marketing

Like

John miller
John miller
Oct 14, 2022

You can accept or decline the jobs you feel comfortable with. The site pays through PayPal, Skrill, Dwolla, Payoneer and local funds transfer. work from home jobs

Like

John miller
John miller
Oct 14, 2022

For this, it is a good idea to change passwords and monitor your credit reports carefully. Dark web monitoring services can alert you to any fraudulent use of your personal information on the Dark Web. dark web

Like

John miller
John miller
Oct 14, 2022

It is a source for identity theft, phishing, and social engineering. As a result, it is imperative for you to protect your personal information online. dark web sites

Like
bottom of page