top of page
Search

คว้าโอกาสขยายธุรกิจในประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ! Vietnam Digital Business Trip บินลัดฟ้าศึกษาดูงานในบริษัท


เมื่อพูดถึงประเทศเศรษฐกิจที่มีการเติบโตเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คงเป็นเรื่องยากที่จะมองข้ามประเทศเวียดนามที่ได้ผ่านการพิสูจน์ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจซึ่งสามารถเติบโตสูงที่สุดในทวีปเอเชียมากถึง 8.02% ในปี 2022 อันเป็นช่วงเวลาที่ทั่วโลกประสบกับปัญหาสภาพเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลโดยตรงกับการเคลื่อนไหวของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในเวียดนามจำนวนมาก กลายเป็นประเทศดาวเด่นแห่งเอเชีย (Asia’s Rising Star) หรือบ้างก็เรียกว่าเป็นจีนขนาดย่อม (Mini China) กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญที่บริษัทระดับโลกต่างทยอยเข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตสินค้าให้เป็น Hub แห่งใหม่ภูมิภาคอาเซียน จึงเกิดความร่วมมือระหว่างบริษัท เทค อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด (TeC) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ภายใต้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผนึกกำลังกับหน่วยร่วมพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็น itd สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม หอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผ่านการจัดหลักสูตรอบรม และทริปศึกษาดูงานต่างประเทศ The Digital Work Leader Program: Vietnam Digital Business Trip Highlight การเดินทาง 4 วัน 3 คืน กับการนำผู้บริหารและผู้ประกอบการชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีความสนใจด้านการดำเนินธุรกิจดิจิทัล ไปสัมผัสประสบการณ์จริงในการศึกษาภาพรวมและโอกาสการขยายธุรกิจสู่ประเทศเวียดนาม ผ่านการดูงานอย่างรอบด้าน ประกอบด้วย จุดประกายด้านโอกาสการลงทุนผ่านการพูดคุย และเข้ารับคำปรึกษาด้านธุรกิจ ซึ่งได้รับเกียรติจากหน่วยงานรัฐบาลไทยในเวียดนาม ที่เปิดมุมมองของแต่ละอุตสาหกรรมผ่าน 2 กิจกรรมหลัก  • เข้าเยี่ยมชมสถานกงสุลใหญ่ประจำนครโฮจิมินห์ เข้าพบ คุณจักรกริช เรืองขจร รองกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และคุณจักรกริช ปิยะศิริกุล หัวหน้าสำนักงานผู้แทน EXIM Bank สำนักงานนครโฮจิมินห์


  • การบรรยายพิเศษ ภาพรวมทางธุรกิจในเวียดนาม Eye-opening to Vietnam Business Landscape เข้าพบ คุณอุษาศรี เขียวระยับ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่นครโฮจิมินห์ คุณสันติพงศ์ บินเทพ กรรมการเลขาธิการของ หอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม

เข้าใจรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทชั้นนำสัญชาติเวียดนาม และบริษัทชั้นนำของไทยในเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี สำนักงานกฎหมาย สถาบันการเงิน รวมถึงอุตสาหกรรมร้านค้าปลีก กับการเข้าเยี่ยมชมผ่าน 4 Company Visit Program


  • เข้าเยี่ยมชม FPT Software โดย Business Lead of FPT Software บริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ที่มีมูลค่าบริษัทมากถึง 6.5 หมื่นล้านบาท ทำธุรกิจผู้จัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ รวมถึงบริการคลาวด์ ซึ่งก็มีคู่ค้าเป็นบริษัทใหญ่ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Toshiba, Unilever, IBM หรือ Microsoft และถูกจัดอยู่ในดัชนี VN30 หรือหุ้นใหญ่ที่สุด 30 บริษัทของประเทศเวียดนาม


  • บรรยายพิเศษ: รู้ทันกฏหมาย และสิทธิประโยชน์ทางภาษี สร้างโอกาสในการลงทุน (Commercial, Legal and Tax Strategies) โดย Mr. Mathieu ABDOUL-QUINQUE Associate of VCI Legal หนึ่งใน Top Law Firm ของเวียดนามที่ได้รับคำแนะนำจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  • เข้าเยี่ยมชม Central Retail in Vietnam โดย คุณเฉลิมชัย พรศิริปิยกุล Head of International Corporate Affairs of Central Retail Vietnam กับประสบการณ์ลงทุนในอาณาจักรเซ็นทรัล รีเทล เวียดนามปีที่ 11 ที่ตั้งเป้าหมายครองตลาด Modern Trade รับกับพฤติกรรมการขยายตัวด้านความเป็นเมืองอย่างก้าวกระโดดของเวียดนาม


  • เข้าเยี่ยมชม Bangkok Bank in Vietnam โดย คุณธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์ Senior Vice President และ ผู้จัดการทั่วไป ธนาคารกรุงเทพ สาขาประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นธนาคารต่างชาติแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ และเป็นธนาคารแรกที่ขยายบริการ Cross-Border QR Payment ไทย-เวียดนามได้สำเร็จ

เสริมสร้างความสัมพันธ์กับนักธุรกิจชาวเวียดนาม ปิดท้ายการเดินทางในกิจกรรม Exclusive Dinner: กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับบริษัทในเวียดนาม อาทิ

  • Saigon Innovation Hub ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเวียดนามที่มุ่งเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการสร้าง Innovation Ecosystem โดยมีเป้าหมายให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางสตาร์ทอัพและนวัตกรรมชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

  • Nara Vietnam บริษัทผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซชั้นนำในเวียดนาม ทั้งนี้ คณะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายตลอดการเดินทางในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เชิงลึก ข้อจำกัดทางด้านกฏหมายในการเริ่มต้นการทำธุรกิจ กลยุทธ์การขาย และพฤติกรรมความสนใจในการบริโภคของชาวเวียดนาม เพื่อนำมาประกอบการขยายธุรกิจและหาคู่ค้าในประเทศเวียดนามอีกด้วย

ตลอดการเดินทางซึ่งมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานและอุตสาหกรรมที่หลากหลายของผู้เข้าร่วม ทำให้เห็นภาพรวมเศรษฐกิจ ศึกษาโอกาสในการทำธุรกิจ และการดำเนินงานเพื่อขยายธุรกิจในต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น และนี่คือส่วนหนึ่งของเสียงตอบรับ รวมถึงความประทับใจจากผู้เข้าร่วม Vietnam Digital Business Trip ในครั้งนี้

“ทราบถึง Mindset และวัฒนธรรมที่แตกต่างของคนเวียดนาม

รวมถึงได้แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ร่วมทริป”

“เข้าใจภาพเวียดนามมากขึ้น ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยมของพลเมืองเวียดนาม

เห็นศักยภาพของประเทศเวียดนามเชิงลึก รวมถึงแนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจ”

“เวียดนามก้าวหน้าไปมาก ด้วยการพัฒนาโครงสร้างทาง IT ทุกระนาบ

ทำให้รู้ถึงระดับการพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังจะแซงประเทศไทย”

“ภาพรวมตลาดของเวียดนาม และพื้นฐานโครงสร้างประเทศ ทำให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและวางแผนได้อย่างชัดเจน”

“A lot of knowledge about the country and all key considerations before starting a business or investing in a Vietnam’s company”

เนื่องด้วยทาง TeC และ depa ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพดังกล่าว จึงต้องการที่จะผลักดันผู้ประกอบการในประเทศไทย ให้สามารถก้าวเข้าสู่ตลาดออนไลน์ และพลิกโฉมรูปแบบธุรกิจ โดยเป็นการมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในอนาคต ทั้งนี้ หลักสูตรยังมองเห็นโอกาสอีกมากสำหรับผู้ประกอบการและนักธุรกิจไทยในการเริ่มต้นขยายฐานธุรกิจในระดับสากล และมีความพร้อมในการพาผู้ประกอบการไทยศักยภาพบินลัดฟ้าไปคว้าโอกาสใหม่ ๆ โดยสามารถติดตามการประกาศรับสมัครคัดเลือกในช่องทางการประชาสัมพันธ์ Facebook Page: Thailand e-business centre - TeC | LINE: @tecworld | Email: info@tec.work


10 views0 comments
bottom of page