top of page
Search

คว้าโอกาสขยายธุรกิจในประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ! Vietnam Digital Business Trip บินลัดฟ้าศึกษาดูงานในบริษัท


เมื่อพูดถึงประเทศเศรษฐกิจที่มีการเติบโตเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คงเป็นเรื่องยากที่จะมองข้ามประเทศเวียดนามที่ได้ผ่านการพิสูจน์ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจซึ่งสามารถเติบโตสูงที่สุดในทวีปเอเชียมากถึง 8.02% ในปี 2022 อันเป็นช่วงเวลาที่ทั่วโลกประสบกับปัญหาสภาพเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลโดยตรงกับการเคลื่อนไหวของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในเวียดนามจำนวนมาก กลายเป็นประเทศดาวเด่นแห่งเอเชีย (Asia’s Rising Star) หรือบ้างก็เรียกว่าเป็นจีนขนาดย่อม (Mini China) กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญที่บริษัทระดับโลกต่างทยอยเข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตสินค้าให้เป็น Hub แห่งใหม่ภูมิภาคอาเซียน จึงเกิดความร่วมมือระหว่างบริษัท เทค อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด (TeC) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ภายใต้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผนึกกำลังกับหน่วยร่วมพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็น itd สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม หอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผ่านการจัดหลักสูตรอบรม และทริปศึกษาดูงานต่างประเทศ The Digital Work Leader Program: Vietnam Digital Business Trip Highlight การเดินทาง 4 วัน 3 คืน กับการนำผู้บริหารและผู้ประกอบการชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีความสนใจด้านการดำเนินธุรกิจดิจิทัล ไปสัมผัสประสบการณ์จริงในการศึกษาภาพรวมและโอกาสการขยายธุรกิจสู่ประเทศเวียดนาม ผ่านการดูงานอย่างรอบด้าน ประกอบด้วย จุดประกายด้านโอกาสการลงทุนผ่านการพูดคุย และเข้ารับคำปรึกษาด้านธุรกิจ ซึ่งได้รับเกียรติจากหน่วยงานรัฐบาลไทยในเวียดนาม ที่เปิดมุมมองของแต่ละอุตสาหกรรมผ่าน 2 กิจกรรมหลัก  • เข้าเยี่ยมชมสถานกงสุลใหญ่ประจำนครโฮจิมินห์ เข้าพบ คุณจักรกริช เรืองขจร รองกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และคุณจักรกริช ปิยะศิริกุล หัวหน้าสำนักงานผู้แทน EXIM Bank สำนักงานนครโฮจิมินห์


  • การบรรยายพิเศษ ภาพรวมทางธุรกิจในเวียดนาม Eye-opening to Vietnam Business Landscape เข้าพบ คุณอุษาศรี เขียวระยับ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่นครโฮจิมินห์ คุณสันติพงศ์ บินเทพ กรรมการเลขาธิการของ หอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม

เข้าใจรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทชั้นนำสัญชาติเวียดนาม และบริษัทชั้นนำของไทยในเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี สำนักงานกฎหมาย สถาบันการเงิน รวมถึงอุตสาหกรรมร้านค้าปลีก กับการเข้าเยี่ยมชมผ่าน 4 Company Visit Program


  • เข้าเยี่ยมชม FPT Software โดย Business Lead of FPT Software บริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ที่มีมูลค่าบริษัทมากถึง 6.5 หมื่นล้านบาท ทำธุรกิจผู้จัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ รวมถึงบริการคลาวด์ ซึ่งก็มีคู่ค้าเป็นบริษัทใหญ่ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Toshiba, Unilever, IBM หรือ Microsoft และถูกจัดอยู่ในดัชนี VN30 หรือหุ้นใหญ่ที่สุด 30 บริษัทของประเทศเวียดนาม


  • บรรยายพิเศษ: รู้ทันกฏหมาย และสิทธิประโยชน์ทางภาษี สร้างโอกาสในการลงทุน (Commercial, Legal and Tax Strategies) โดย Mr. Mathieu ABDOUL-QUINQUE Associate of VCI Legal หนึ่งใน Top Law Firm ของเวียดนามที่ได้รับคำแนะนำจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  • เข้าเยี่ยมชม Central Retail in Vietnam โดย คุณเฉลิมชัย พรศิริปิยกุล Head of International Corporate Affairs of Central Retail Vietnam กับประสบการณ์ลงทุนในอาณาจักรเซ็นทรัล รีเทล เวียดนามปีที่ 11 ที่ตั้งเป้าหมายครองตลาด Modern Trade รับกับพฤติกรรมการขยายตัวด้านความเป็นเมืองอย่างก้าวกระโดดของเวียดนาม


  • เข้าเยี่ยมชม Bangkok Bank in Vietnam โดย คุณธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์ Senior Vice President และ ผู้จัดการทั่วไป ธนาคารกรุงเทพ สาขาประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นธนาคารต่างชาติแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ และเป็นธนาคารแรกที่ขยายบริการ Cross-Border QR Payment ไทย-เวียดนามได้สำเร็จ

เสริมสร้างความสัมพันธ์กับนักธุรกิจชาวเวียดนาม ปิดท้ายการเดินทางในกิจกรรม Exclusive Dinner: กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับบริษัทในเวียดนาม อาทิ

  • Saigon Innovation Hub ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเวียดนามที่มุ่งเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการสร้าง Innovation Ecosystem โดยมีเป้าหมายให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางสตาร์ทอัพและนวัตกรรมชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

  • Nara Vietnam บริษัทผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซชั้นนำในเวียดนาม ทั้งนี้ คณะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายตลอดการเดินทางในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เชิงลึก ข้อจำกัดทางด้านกฏหมายในการเริ่มต้นการทำธุรกิจ กลยุทธ์การขาย และพฤติกรรมความสนใจในการบริโภคของชาวเวียดนาม เพื่อนำมาประกอบการขยายธุรกิจและหาคู่ค้าในประเทศเวียดนามอีกด้วย

ตลอดการเดินทางซึ่งมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานและอุตสาหกรรมที่หลากหลายของผู้เข้าร่วม ทำให้เห็นภาพรวมเศรษฐกิจ ศึกษาโอกาสในการทำธุรกิจ และการดำเนินงานเพื่อขยายธุรกิจในต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น และนี่คือส่วนหนึ่งของเสียงตอบรับ รวมถึงความประทับใจจากผู้เข้าร่วม Vietnam Digital Business Trip ในครั้งนี้

“ทราบถึง Mindset และวัฒนธรรมที่แตกต่างของคนเวียดนาม

รวมถึงได้แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ร่วมทริป”

“เข้าใจภาพเวียดนามมากขึ้น ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยมของพลเมืองเวียดนาม

เห็นศักยภาพของประเทศเวียดนามเชิงลึก รวมถึงแนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจ”

“เวียดนามก้าวหน้าไปมาก ด้วยการพัฒนาโครงสร้างทาง IT ทุกระนาบ

ทำให้รู้ถึงระดับการพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังจะแซงประเทศไทย”

“ภาพรวมตลาดของเวียดนาม และพื้นฐานโครงสร้างประเทศ ทำให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและวางแผนได้อย่างชัดเจน”

“A lot of knowledge about the country and all key considerations before starting a business or investing in a Vietnam’s company”

เนื่องด้วยทาง TeC และ depa ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพดังกล่าว จึงต้องการที่จะผลักดันผู้ประกอบการในประเทศไทย ให้สามารถก้าวเข้าสู่ตลาดออนไลน์ และพลิกโฉมรูปแบบธุรกิจ โดยเป็นการมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในอนาคต ทั้งนี้ หลักสูตรยังมองเห็นโอกาสอีกมากสำหรับผู้ประกอบการและนักธุรกิจไทยในการเริ่มต้นขยายฐานธุรกิจในระดับสากล และมีความพร้อมในการพาผู้ประกอบการไทยศักยภาพบินลัดฟ้าไปคว้าโอกาสใหม่ ๆ โดยสามารถติดตามการประกาศรับสมัครคัดเลือกในช่องทางการประชาสัมพันธ์ Facebook Page: Thailand e-business centre - TeC | LINE: @tecworld | Email: info@tec.work


38 views3 comments

3 Comments


Opportunity waits for no one, take it well io games

Like

davenport kim
davenport kim
Dec 20, 2023

คว้าโอกาสทางธุรกิจกับประเทศที่มีเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว แลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างแข็งขัน. flappy bird

Like

Adrena
Adrena
Nov 24, 2023

Female Escorts Near Topeka-performing-arts-center In Topeka.


The Topeka-performing-arts-center is one of the most popular destinations in the city of Topeka. It offers a variety of shows, concerts, and events for all ages. And, what better way to enjoy a night out than with a female escort? Harlothub is an online directory for finding female escorts near Topeka-performing-arts-center.


Harlothub is a convenient, secure, and discreet way to find female escorts near the Topeka-performing-arts-center. Harlothub promotes the best female escorts in the Topeka area, so you can be sure you’ll find someone who is beautiful, talented, and willing to give you the evening of your dreams.

Like
bottom of page