สอบ ICDL Digital Marketing

วุฒิบัตร ICDL Digital Marketing Certificate

การันตีทักษะด้าน Digital Marketing ของคุณ ด้วยวุฒิบัตรมาตรฐานระดับสากล

ยืนยันว่าคุณ คือตัวจริงในสายงาน Digital Marketing ด้วย “ICDL” เครื่องหมายการันตี 

ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทชั้นนำทั่วโลกใช้ นอกเหนือจาก สถาบันการศึกษา

และระดับปริญญา เพื่อเลือก “The Best Candidate” เข้ามาทำงาน

 

📖ICDL คืออะไร

ICDL คือ มาตรฐานทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลก ICDL จัดเป็นอันดับ 1 ของวุฒิบัตรด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยจัดเป็นกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework) ด้าน ICT ที่มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางทั้งในยุโรปและนานาประเทศ กว่า 150 ประเทศ แปลเป็นภาษาต่าง ๆ 41 ภาษา จำนวนศูนย์สอบทั่วโลกกว่า 25,000 ศูนย์สอบ รวมถึงศูนย์สอบในประเทศไทยกว่า 30 แห่ง มีจำนวนผู้สอบแล้วถึง 15,000,000 คน สอบไปแล้วกว่า 50,000,000 ข้อสอบ และยังคงเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถใช้ยืนยันรับรองสมรรถนะความสามารถด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ทั่วโลก

โมดูลเพื่อคนในวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง “Digital Marketing Certificate”

ใบรับรองวุฒิบัตร Digital Marketing Certificate โดยสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะด้านดิจิทัล ICDL ดำเนินการโดย Digital Business Consult จาก ICDL Thailand  คือ โมดูลรับรองทักษะที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจพื้นฐานของการตลาดดิจิทัล รวมถึงการสร้างเว็บไซต์ การปรับปรุงเนื้อหาเพื่อการค้นหา (SEO) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การทำการตลาดและการโฆษณาข้ามบริการ การติดตามและการปรับปรุงแคมเปญโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์

โมดูลนี้มีประโยชน์อย่างไร?

 • ครอบคลุมทักษะที่สำคัญและแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัล

 • รับรองแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตลาดดิจิทัล

 • พัฒนาด้วยข้อมูลจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและใช้เพื่อฝึกฝนผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลก

ประโยชน์ของวุฒิบัตรนี้สำหรับผู้ที่เข้าสอบคืออะไร?

 • ใช้ในการวัดความรู้และความเข้าใจตลอดจนทักษะพื้นฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing ของตนเองว่าอยู่ในระดับใด ได้มาตรฐานสากลหรือไม่

 • ใช้วุฒิบัตรนี้ในการแสดงตนกับองค์กรหรือบุคคลอื่นว่าตนเองมีความรู้และความเข้าใจตลอดจนทักษะพื้นฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing ตามมาตรฐานสากล

ประโยชน์ของวุฒิบัตรนี้สำหรับองค์กรคืออะไร?

 • ใช้ในการวัดความรู้และความเข้าใจตลอดจนทักษะพื้นฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing ของบุคลากรในองค์กรว่าอยู่ในระดับใด ได้มาตรฐานสากลหรือไม่

 • ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรว่ามีความและความเข้าใจตลอดจนทักษะพื้นฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing สู่มาตรฐานสากล

 • ใช้วุฒิบัตรนี้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing

การสอบเพื่อรับ ICDL Digital marketing Certificate

 • การสอบ ICDL  Digital Marketing ซึ่งเป็นสมรรถนะเฉพาะด้าน ในการรู้ทักษะดิจิทัลที่กำหนดและรับรองวุฒิโดย 
  มูลนิธิ ICDL (International Computer Driving License)

 • การอบรมเป็นภาษาไทย แต่การสอบยังคงเป็นภาษาอังกฤษ (เพื่อรับวุฒิบัตรระดับมาตรฐานสากล)

 • ลงทะเบียน 1 ครั้ง = การสอบประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง 2 ครั้ง (ไม่นับคะแนน)
  การสอบวุฒิบัตร 1 ครั้ง (นับคะแนนเพื่อประเมินรับวุฒิบัตร)

 • การสอบวุฒิบัตรผู้สอบจะต้องได้คะแนน 75% ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่านตามมาตรฐานของ ICDL และได้รับวุฒิบัตร

 • หากต้องการจัดสอบภายในหน่วยงาน จำนวน 30 ที่นั่ง ขึ้นไป กรุณาติดต่อ 091-710-5551

        I ค่าสอบ : 5,000 บาท (ไม่รวม VAT)

            วันสอบ : เลือกสอบวันใดก็ได้ แต่ให้แจ้งล่วงหน้า 3 วันทำการ เพื่อการดำเนินการจัดสอบ

            เวลาสอบ : 09.00-18.00 น.

            สถานที่สอบ : ห้องเรียนแห่งอนาคต (Future Classroom) ชั้น 10 เซนทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

พิเศษ! หลักสูตรการอบรมพร้อมสอบ ICDL Digital marketing Certificate

 • หลักสูตรนี้การอบรมและสอบเกี่ยวกับ Digital Marketing ซึ่งเป็นสมรรถนะเฉพาะด้าน ในการรู้ทักษะดิจิทัลที่กำหนดและรับรองวุฒิโดย
  มูลนิธิ ICDL (International Computer Driving License)

 • การอบรมเป็นภาษาไทย แต่การสอบยังคงเป็นภาษาอังกฤษ (เพื่อรับวุฒิบัตรระดับมาตรฐานสากล)

 • ลงทะเบียน 1 ครั้ง = การสอบประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง 2 ครั้ง (ไม่นับคะแนน)
  การสอบวุฒิบัตร 1 ครั้ง (นับคะแนนเพื่อประเมินรับวุฒิบัตร)

 • การสอบวุฒิบัตรผู้สอบจะต้องได้คะแนน 75% ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่านตามมาตรฐานของ ICDL และได้รับวุฒิบัตร

 • สถาบันมีจัดเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับการอบรมและสอบไว้ให้ ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องนำของส่วนตัวมา

 • รับจำนวน 30 ที่นั่งเท่านั้น
   

        I ค่าอบรมพร้อมสอบ : 12,000 บาท พิเศษลดเหลือ 11,000 บาท (ไม่รวม VAT)

            วันที่อบรม : 26-27 กันยายน (วันพฤหัสบดี-ศุกร์)
            วันที่สอบ : การสอบจะดำเนินหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมในวันที่ 27 ก.ย. ช่วงบ่าย

            เวลาอบรม : 09.00-17.00 น.

            สถานที่สอบ : ห้อง Updating 6.0 Room, TeC e-Business Center ชั้น 12A อาคาร AIA Capital Center รัชดาภิเษก

 • fb-logo
กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

TeC Thailand e-Business Center Company Limited (HQ)

AIA Capital Center, 12A floor, Unit 12A08,

89 Ratchadapisek rd Dindang Bangkok Thailand 10400 

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube

Contact Us by Email: info@tec.work

Phone: 02-026-6261, 02-115-8124 ​